میکسر تقسیم سیگنال A 2800

بررسی محصول

A2800
میکسر تقسیم سیگنال
میکسر تقسیم سیگنال A2800 سیستمی متشکل از2 ورودی استریو و 8 خروجی با ولوم تنظیم سطح صدا و ولوم بالانس PANبا خروجیهای XLR و 1.4 اینچ می باشد . کاربرد میکسر تقسیم سیگنال A2800 برای تقویت سیگنال و ارسال به چند آمپلی فایر قدرت بوده و جزو ادوات مورد نیاز رکهای صوتی می باشد .

In Stock