کمپرسور لیمیتر DYN 2000

بررسی محصول

DYN2000
پروسسور دینامیک
پروسسور دینامیک DYN2000سیستمی متشکل کمپرسور، لیمیتر و گیت با ورودی و خروجیهای XLR و 1.4 اینچ
می باشد . کاربرد پروسسور دینامیک DYN2000 کاملا تخصصی بوده و ابزاری قدرتمند برای مهندسین صدامی باشد.

In Stock