افکت دیجیتال DFX 256

بررسی محصول

DFX256
افکت پروسسور
افکت پروسسور DFX256 با 255 افکت از پیش تعریف شده و پروسسور پرسرعت ، ابزاری قدرتمند برای مهندسین صدامی باشد.

In Stock